ภาพกิจกรรม
สศป.น้อมถวายมุทิตาอายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ #สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชายมหาเถร ป.ธ.๘)
( ดู 124 ครั้ง )
21 ตุลาคม 2565 พระครูปริยัติวีราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระราชวัชชราภรณ์
( จำนวน 19 รูป / ดู 238 ครั้ง )
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ พระครูปริยัติวีราภรณ์ ผอ.สำนักอำนวยการลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารการจัดการศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู 95 ครั้ง )
สศป. น้อมถวายมุทิตาอายุวัฒนมงคล​ ๕๙ ปี​ พระครูปริยัติกิจธำรง ประธานเขต 11/รจจ.สุรินทร์
( ดู 86 ครั้ง )
สศป.ขอไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต 6 ตุลาคม 2565
( ดู 101 ครั้ง )
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปลงธรรมสังเวช ตามที่เกิดเหตุ 6 ตุลาคม 2565
( ดู 94 ครั้ง )
สศป. ขอถวายความอาลัย พระราชกิตติรังษี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
( ดู 84 ครั้ง )
ภาพข่าว วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 12.00 น. พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แ
( จำนวน 5 รูป / ดู 159 ครั้ง )
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
( ดู 148 ครั้ง )
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
( ดู 135 ครั้ง )