ภาพกิจกรรม
ภาพข่าว วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 12.00 น. พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แ

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 12.00 น. พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในนามสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
มอบหมายพระครูปริยัติวีราภรณ์ เลขานุการประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา/รักษาการผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร นักวิชาการศาสนา นำดอกไม้และกระเช่าเข้าเยี่ยมอาการ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) หลังจากเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ที่ประสบอุบัติเหตุด้วยรถยนต์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างเข้ารายงานตัว
และมีอาการดีขึ้นตามลำดับ
---------------------------------------------------------------
แยกเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.)
รักษาตัวตามอาการ
 
1.พระครูสุวรรณสิริคุณ
ผู้จัดการโรงเรียนอุตตรทิศวิทยา  
รักษาตัวที่ รพ.ปากช่องนานา
 
2.พระครูสังฆรักษ์ธงชัย จิตฺตสํวโร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตตรทิศวิทยา  
พักรักษาตัวที่วัดมัชฌิมาวาส
 
3.นายธีระวิทย์  ยาทองไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตวัดเขตอุดม  
พักรักษาตัวที่ จ.สกลนคร
 
4.พระอธิการวีระศักดิ์  วีรสกฺโก
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
รักษาตัวที่ รพ.ศูนย์อุดรธานี
 
5.นางพรรณภัทร  คำบึงกลาง
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
รักษาตัวที่ รพ.ศูนย์อุดรธานี
 
6.นายทศพล  แพงสา
นักวิชาการศาสนา
พักรักษาตัวที่ จ.อุดรธานี
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2565,16:28   อ่าน 126 ครั้ง