ภาพกิจกรรม
21 ตุลาคม 2565 พระครูปริยัติวีราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระราชวัชชราภรณ์
21 ตุลาคม 2565 พระครูปริยัติวีราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เลขานุการประธานกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาปฏิบัติหน้าที่แทนพระราชวัชชราภรณ์ องค์ปประธานกรรมการฯ ร่วมเวทีเสวนาการส่งเสริมสุขภาวะแก่นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย สสส. เขต ๒ นครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2565,22:51   อ่าน 180 ครั้ง