ภาพกิจกรรม
สศป.น้อมถวายมุทิตาอายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ #สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชายมหาเถร ป.ธ.๘)
สศป.น้อมถวายมุทิตาอายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
#สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชายมหาเถร ป.ธ.๘)
#กรรมการมหาเถรสมาคม
#เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
#ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม
#ประธานอุปถัมภ์และมอบกัปปิยภัณฑ์สนับสนุนปรับปรุงสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

</td>
                </tr>

                                   
              </table>
            

            
					           


             <div style= โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2565,23:01   อ่าน 182 ครั้ง