ปฏิทินการประชุมสำนักอำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2565
การอบรมการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล e-Citizen
รายชื่อที่เข้าอบรมระบบ e-Citizen ณ กระทรวงศึกษาธิการ เขต 1 นายธรรมนูญ พวงกันยา เขต 2 นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล เขต 3 นายไกรสร บุญศรี เขต 4 นายลอย แดงอิ่ม เขต 5 นายแสวง เสมอใจ เขต 6 นายนพดล ธิอินโต เขต 7 นายวุฒิชัย พาแก่ดำ เขต 8 นายวิทวัฒน์ บุปผาชาติ เขต 9 นายจิรานุวัฒน์ นิยมวงศ์ เขต 10 นายคมสัน บุญจันทร์ เขต 11 นายอัครวัฒน์ ขันยา เขต 12 นายจรูญ การะเกษ เขต 13 นายกันต์ดนัยวัชร์ ตันตยาพิศาสสุทธิ์ เขต 14 นายทองพิณ เมืองซอง
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2565,17:49   อ่าน 89 ครั้ง