วีดิโอ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ (อ่าน 49) 24 ส.ค. 65
ถ่ายทอดสด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1-6 วันที่ 22-23 ส.ค. 2565 (อ่าน 43) 22 ส.ค. 65
ถ่ายทอดสด โครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 (ภาคบ่าย) (อ่าน 43) 22 ส.ค. 65
ถ่ายทอดสด โครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 (ภาคเช้า) (อ่าน 41) 22 ส.ค. 65
#ถ่ายทอดสด #Liveสด #วันแรก #ช่วงบ่าย การประชุมสัมมนาการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 70) 05 ส.ค. 65
#ถ่ายทอดสด #Liveสด #วันแรก #ช่วงบ่าย การประชุมสัมมนาการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 68) 04 ส.ค. 65
#ถ่ายทอดสด #Liveสด #วันแรก #ช่วงเช้า การประชุมสัมมนาการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 56) 04 ส.ค. 65
#ถ่ายทอดสด #Liveสด #วันแรก #ช่วงเช้า การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 59) 04 ส.ค. 65
#ถ่ายทอดสด #Liveสด การประชุมสัมมนาผู้บริหารฯ 2 ส.ค.65 (อ่าน 126) 02 ส.ค. 65
#ถ่ายทอดสด #Liveสด การประชุมสัมมนาผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (อ่าน 107) 02 ส.ค. 65
#ถ่ายทอดสด #Liveสด การประชุมสัมมนาผู้บริหาร (ภาคบ่าย) (อ่าน 109) 01 ส.ค. 65
#ถ่ายทอดสด #Liveสด การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ (อ่าน 99) 01 ส.ค. 65
MCU TV: การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง" (อ่าน 90) 10 ก.ค. 65
MCU TV: การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 143) 10 ก.ค. 65
MCU TV: พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ (อ่าน 90) 04 ก.ค. 65
ออกแล้ว!!งบครู “พระสอนปริยัติธรรม”ที่แสนจะต่ำเตี้ย จาก35ได้มาแค่16 (อ่าน 231) 03 ก.ค. 65